Jak správně investovat do vzdělání svých zaměstnanců

Každý zaměstnavatel chce úspěšné, schopné a kompetentní zaměstnance. V inzerátech na volná pracovní místa se stále zdůrazňují požadavky na vytříbenou schopnost celoživotního vzdělávání (například v rámci postgraduálního studia) a učení se novým věcem. Vzdělání zaměstnanců má tedy dvě složky – jednak je to lidský kapitál, kterým uchazeči o zaměstnání již disponují, když utvářejí svou nabídku práce na jejím trhu, a zadruhé se tím rozumí proces dalšího osobnostního rozvoje, který probíhá kontinuálně během pracovního poměru.

Postgraduální studium je důležité

Postgraduální vzdělávání má být co nejvíce specifické a přesně odpovídat požadavkům na výkon práce na konkrétním pracovním místě. Není třeba opakovat poznatky, které jsou obsahem vysokoškolského studia. V případě dynamických odvětví, jako je právo nebo účetnictví, je ale vhodné reflektovat nový vývoj legislativy a neustále aktualizovat vědomosti cestou konkrétně zacílených školení.

Jinak řečeno, je třeba se orientovat podle praktické využitelnosti. Velmi žádaná jsou školení zaměřená na interpersonální a komunikační dovednosti, které potřebujete při každé práci s lidmi, ale v klasické škole se jim nenaučíte. Dobrý zaměstnavatel se nebojí do vzdělání svých zaměstnanců investovat, protože si uvědomuje, že investuje do kvality budoucí práce odvedené pro celou firmu. Není málo motivovaných expertů, pro které je podpora zaměstnavatele v jejich dalším osobním rozvoji klíčová. Pokud ji necítí, může to pro ně být i impuls pro změnu zaměstnání. Jsou tedy klidně ochotní nabídnout své kompetence u konkurence, pokud tam dostanou větší vstřícnost pro své kontinuální vzdělávání.

Jaká je nabídka v našich končinách?

Ústav práva a právní vědy se specializuje na manažerské vzdělávání, ale naleznete zde i řadu vysoce specializovaných oborů v oblasti práva a řešení sporů. Ústav práva a právní vědy je ideální volbou pro pracující s ohledem na vhodné nastavení sladění studijních a pracovních povinností a nadstandardní flexibilitu v komunikaci se studenty, kterou na běžných vysokých školách obvykle nenajdete.

Zadavatel

-