Kanalizační šachta, co jste o běžném vynálezu možná nevěděli

Kanalizační šachta je místem napojení kanalizačního řadu na jiný kanalizační systém. Jedná se tedy o součást kanalizace. Co dalšího bychom o ní měli vědět?

 

Kanalizace, samozřejmost pro moderního člověka

Jedna z definic kanalizaci vysvětluje jakožto provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky. Sloužit má tento systém primárně k odvádění srážkových a odpadních vod. A rozhodně se nejedná o novodobý vynález.

Velmi dobrým kanalizačním systémem se mohla pochlubit už města ve starověkém Řecku a Římě. Ostatně římský kanalizační systém Cloaca Maxima se dostal i do učebnic dějepisu. A historikové jeho vznik datovali do 7. století před naším letopočtem.

Středověký člověk si s kanalizací příliš hlavu nelámal, vynález našich předků došel ke slovu opět až v 19. století. A sofistikovaný systém trubních rozvodů využíváme dodnes.

 

Co je kanalizační šachta a k čemu slouží

Nutným prvkem jsou kanalizační šachty v různých typech kanalizace v soukromé, průmyslové a komunální oblasti.

V tuzemsku se šachty obecně rozlišují na revizní a vstupní. Typický důvod, proč se kanalizační šachty využívají, je možnost snadného přístupu za účelem čištění kanalizace. Šachty tedy plní funkci přístupového bodu.

Kanalizační šachta se obvykle se skládá z různých typů šachtového dna, prodloužení a poklopů. U dna se vyžaduje pevnost, odolnost vůči mechanickému poškození a stejně tak i dostačující těsnost vůči spodní vodě.

 

Konstrukce kanalizačních šachet

 

Konstruovány jsou z různých materiálů. Velmi často to bývá plast, který je lehký, vyznačuje se snadností montáže, vykazuje odolnost vůči korozi a je pro něj typická i dlouhá životnost. Kanalizace si proto během celé své životnosti udržuje velmi nízké provozní náklady.

Tradičním druhem jsou prefabrikované betonové šachty, které jsou velmi robustní a těžké. Také lze pro tento účel zdivo, polymerbeton či vláknocement. Jednotlivé materiály lze navíc dle potřeby kombinovat. Bez ohledu na použití materiál je pak jakožto základní podmínku nutné dodržet jejich vodotěsnost.

 

Umístění šachty

 

Vlastní umístění kanalizačních šachet má vždy vycházet z daného dispozičního řešení celku, odvíjet se od konkrétních podmínek stavby a od užití kanalizace. Rovněž je zapotřebí při realizaci přemýšlet nad lokálními podmínkami kanalizační sítě. V potaz je zapotřebí rovněž vzít technické možnosti revizních prací.

Na povrchu se šachta uzavírá poklopem. Ten zamezuje nežádoucímu přístupu osob a zároveň brání tomu, aby do kanalizace spadly předměty, které do ní nepatří. Proto je u poklopů nutné dbát na celou řadu vlastností, jako je těsnost, nehořlavost, voděodolnost i celkové zatížení.

A pozor, kanalizaci bychom měli udržovat v pořádku i my sami. Určitě se sem nesmějí dostat ani chemické látky, barvy, motorové oleje, ale také ředidla a léky.

Zadavatel

-