Multimediální tvorba jako studijní obor s maturitou: Bez matematiky!

Největším problémem studijních oborů, spojujících v sobě různé mediální proudy, je jejich odtrženost od skutečné praxe.

střední škola
ilustrační foto: multimedialnitvorba.cz

To neplatí pro obor Multimediální tvorba v podání soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. Ta studenty láká nejen na absenci matematiky u maturity, nový iPad mini ke studiu a na pražskou destinaci nedaleko metra Hloubětín. Především jim zajišťuje praxi ve skutečné firmě CK Arcus, kterou samotní žáci vedou. Konkrétně studenti tohoto oboru pro cestovní kancelář tvoří reklamní materiály jako grafické návrhy na katalogy, připravují video spoty a starají se o její propagaci. Dokonce z této práce mají i skutečný výdělek. V kombinaci s pražským prostředním, v němž absolventi tohoto oboru nachází nejvíce uplatnění, se jedná o lákavou nabídku studia, kterou jen podtrhují tři multimediální počítačové učebny (včetně datových projektorů a ozvučení) přístupné studentům od 7:15 do 16:00 a záruka maximálního počtu 20 žáků v jedné třídě. Přičemž u specializované výuky se žáci dělí do skupin.

Podmínky přijímacího řízení

Uchazeč oboru Multimediální tvorba musí pro přijetí složit talentovou zkoušku v propagaci a multimediálních technologií, která probíhá přímo na počítači a formou tematické kresby. Nabrat body zle díky prospěchu ze Základní školy nebo účasti v školních olympiádách. Talentové zkoušky lze dokonce ve vybraných termínech složit nanečisto, aby pro ostrý termín byl uchazeč dobře připraven a nebyl ze zkoušky příliš nervózní. ARCUS pořádá i individuální prohlídky školy. Takže stačí překonat ostych, zavolat si sekretariát školy a domluvit si termín. Nejlepším studentem je totiž ten dobře informovaný, který má jasnou představu, na jaké škole bude trávit následující roky svého studia a jakým směrem získané vědomosti vrhne.

Zadavatel

-