Jak poznat kvalitní střední školu cestovního ruchu

Proč si vůbec vybrat obor cestovního ruchu , který je v současnosti jedním z nejžádanějších středoškolských učebních oborů? Pro uchazeče je tento obor zajímavý hned z několika důvodů.

Arcus
ilustrační foto: firmy.cz

Především proto, že po absolvování studia je velká pravděpodobnost uplatnění na pracovním trhu i možnost dalších studií a rozšíření znalostí. V ČR je v současnosti hned několik desítek středních škol s tímto zaměřením. Jen v Praze je jich hned několik. Bohužel rozdíly jsou opravdu výrazné a to jak v zázemí, vybavení i v oblasti učebních metod jednotlivých škol. Jak vybrat tu pravou?

Zaměření výuky jako jedno z nejdůležitějších kritérií

Zaměření výuky je jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr střední školy v oblasti cestovního ruchu. Především pro samotné studenty a pro získání dostatečného množství užitečných informací. Kvality škol nepoznat i podle dalších kritérií. Některým školám může být dokonce uděleno ocenění „Zlatého certifikátu kvality“přímo od ministerstva školství. Jednou z prvních škol, která toto ocenění získala již v roce 2007, je střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha.

ARCUS se zaměřením na maximální přípravu studentů v daném oboru

Střední škola ARCUS se snaží dělat vše pro to, aby studenti byli v daném oboru vzděláni co nejlépe. A to nejen odborně, ale i prakticky. Výuka je primárně zaměřená na obory technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, základy práva, podniková ekonomika, psychologie a mnohé další. Důležitá je i praxe studentů, kterou mohou získat na mezinárodních výměnných pobytech nebo mnoha jiných praktických cvičeních a kurzech. Velký důraz je kladen na znalost cizích jazyků. Učební metody ARCUS jsou zaměřené na jazykovou znalost a znalost výpočetní techniky. Škola nabízí možnost studia pěti jazyků – angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština.

Vysoce kvalitní zázemí

Každá učebna na škole je vybavena datovým projektorem a počítačem. V budově jsou pak celkem 3 počítačové učebny, které jsou žákům volně přístupné až do 16:00. Škola nabízí mimopražským studentům i možnost ubytování. Podmínky přijetí do ARCUS jsou stanoveny především na základě dosažených výsledků v 8. třídě základní školy a v první polovině 9. třídy. Dále pak mají uchazeči možnost získání dalších bodů při dokázané účasti na matematické olympiádě nebo při studiu v ZŠ s rozšířenou výukou jazyků nebo matematiky. ARCUS je soukromou střední školou a školné na jeden rok je 22 900Kč.

Zadavatel

-