Rekuperace tepla – efektivní způsob snížení nákladů na energie

V České republice jste o rekuperaci slyšeli pravděpodobně v souvislosti s restauračními provozy či hotely, které k ní zčásti byly „donuceny“ dotační politikou. Na rozdíl od zahraničí, je přitom jedno jestli se bavíme o vyspělých či rozvíjejících se zemích, v České republice není myšlenka rekuperace masově rozšířena. Jak ovšem ukazují zkušenosti ze zahraničí, je to právě opětovné zpracování tepla, co nabízí velmi výraznou konkurenční výhodu v podobě nižších nákladů na energie.

I bohaté „ropné“ státy využívají rekuperaci

Pozitivní dopad opětovného využívání odpadového tepla je tak významný, že se rekuperací začínají zajímat i bohaté země typu Spojené arabské Emiráty, které chtějí využít odpadové teplo ze svých rafinérských společností. Ve Spojených arabských Emirátech, nedaleko od Abú Dhabí vznikne projekt, který bude dle plánů produkovat 230 megawatt elektrické energie a 2 600 kubických metrů vody za hodinu. Dodavatelem je korejská společnost Samsung, očekávaná výše investic činí 470 milionů amerických dolarů.

V sousední Saudské Arábii nově využívá systém rekuperace cementárna Yanbu Cement. Úspora na energie v tomto případě činí až 25 %.

Čína – lídr na poli obnovitelných zdrojů energie a domov největšího projektu na využití odpadového tepla

Čína platí za lídra na polí obnovitelných zdrojů energie a bez povšimnutí zde nezůstává ani odpadové teplo, právě naopak. Na červenec tohoto roku je naplánováno spuštění zařízení, které svou kapacitou bude největším zařízením na zpracování odpadového tepla na světě! Ve stejné oblasti, nedaleko Šanghaje, již zároveň rotou obdobné projekty, ovšem s výrazně menší kapacitou.

V Evropě hraje prim Německo

V Evropě platí za lídra v oblasti obnovitelných zdrojů energie Německo. Tzv. „čisté“ projekty zde podporuje nejen vláda, ale jednotlivé místní správy a samozřejmě, velký zájem na využívání nových technologií mají i samotné firmy a domácnosti. V Hamburku využívají celé rezidenční čtvrti odpadové teplo z tamního přístavu. V Dortmundu vzniká unikátní projekt opětovného využívání odpadového tepla, přičemž tento projekt vzniká za spolupráce města Dortmund a společnosti E-on. Ve Frankfurtu staví společnost Lidl novou generaci obchodního místa s minimální energetickou náročností. Střecha dvoupodlažní budovy bude pokryta solárními panely, v útrobách se budou nacházet rekuperační jednotky využívající odpadové teplo z chladicích zařízení, v přízemí budovy bude situováno parkoviště s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a elektrokola. Takto by se dalo pokračovat ještě velmi dlouho. Co je však důležité zmínit, dobré zkušenosti Německa s obnovitelnými zdroji energií mají za následek šíření obdobných projektů do dalších zemí Evropy, zejména pak Švýcarska, Francie, Velké Británie a skandinávských zemí (viz zde informace o využívání odpadového tepla z data center).

Již zmíněné Švýcarsko má dobré zkušenosti s využíváním tepla z vody prosakující nádrží (oblast okolo Curychu), využíváním tepla datacenter i celých průmyslových objektů.

Například ve Velké Británii jsou již na stole plány na rekonstrukci přístavů na Temži, jež by nově měly využívat odpadové teplo kotvících lodí. Stejně tak, ve Velké Británii již vznikají celé „farmy“ tepelných čerpadel, které zásobují vyrobeným teplem celá města.

Za zmínku jistě stojí i Dánsko, konkrétně pak Kodaň, která 98 % domácností zásobuje odpadovým teplem ze zdejšího přístavu.

Zadavatel

-