Gonap neustále inovuje nabízené čistírny odpadních vod

Společnost Gonap je na našem trhu specializovaným výrobcem domovních čistíren odpadních vod, septiků, jímek, vodoměrných šachet, zemních filtrů a mnoha dalších produktů. Největší zastoupení ve výrobě mají však domovní čistírny odpadních vod. V současnosti jsou právě tyto produkty velmi žádané. Velká pozornost je věnována především výrobním procesům a jednotlivý inovacím podle požadavků moderního stavebnictví.

čistá voda
ilustrační foto: pixabay.com – PublicDomainPictures

Na vývoji a výrobě spolupracuje se specialisty

Vývoj a inovace domovních čistíren odpadních vod není zdaleka jednoduchou disciplínou. Čistírny jsou z konstrukčního i technologického hlediska velmi důmyslnými výroby, ve kterých se spojuje více oblastí. Společnost Gonap se tedy při vývoji nespoléhá jen na svoje zkušenosti a znalosti, ale spolupracuje i s jinými specializovanými organizacemi pro danou oblast čistíren. Díky tomu je firma Gonap certifikována podle systému kvality ISO 9001:2000 a všechny čistírny odpadních vod jsou na vysoké úrovni kvality. To platí také pro septiky, jímky i další produkty Gonap.

Do země i nad zem, pro rodinné domy i penziony

Čistírny odpadních vod v nabídce Gonap jsou nabízeny hned v několika variantách provedení, aby si e mohlo dopřát široké spektrum zákazníků. Z hlediska jejich velikosti je zde samozřejmě kategorie menších čistíren pro rodinné domy, ale nechybí ani velikosti čistíren pro komunální využití nad 150 osob, které se dají využít například v penzionech nebo v kempu. Všechny modely jsou určené k čištění odpadních vod splaškového charakteru. Vyráběné čistírny mohou mít nadzemní i podzemní provedení. Záleží na zákazníkovi, jaký druh bude více vyhovovat.

Využití unikátní technologie

Každá nabízená aktivační čistírna odpadních vod Gonap je vyrobena v celoplastovém provedení, jako kompaktní zařízení. K čištění využívají nejprogresivnější technologii založenou na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu.

Zadavatel

-