Výrazně nižší náklady na teplo, teplou vodu či chlad ve firmách? Lze jich dosáhnout s tepelnými čerpadly

Na tepelná čerpadla všeobecně dnes spoléhají letiště, nemocnice, školy, armádní objekty, dopravní podniky a další prvky důležité infrastruktury. Ve Švýcarsku, Francii, Holandsku, Dánsku, Německu, Švédsku, Finsku a dalších zemí západní Evropy velká tepelná čerpadla dodávají teplo a teplou vodu celým městským čtvrtím.

Průmyslová tepelná čerpadla využívají firmy bez ohledu na zaměření, velikost či cenu energií v dané zemi. Pro firmy ze západní Evropy jsou průmyslová tepelná čerpadla jednou z možností na výrazné snížení nákladů na energie a tím pádem zachování konkurenceschopnosti na světových trzích. Posledním za zmínku stojícím příkladem budiž obrovské průmyslové tepelné čerpadlo, jehož využívání plánuje společnost BASF.

Dalšími výhodami průmyslových tepelných čerpadel pro komerční sféru jsou:

  • Jistota stabilních dodávek levného tepla, teplé vody či chladu.
  • Nezávislost na dodávkách energií či dostupnosti energetických komodit.
  • Schopnost plánovat náklady na teplo v dlouhodobém horizontu, tepelná čerpadla odebírají energii pro výrobu tepla a teplé vody z venkovního vzduchu či geotermální energie, obě tyto „komodity“ jsou přitom k dispozici v neomezeném množství zdarma.
  • Možnost oslovit tu skupinu zákazníků, kteří při svých nákupech preferují produkty s nízkou uhlíkovou stopou.

Které projekty v České republice využívají tepelná čerpadla, jaké jsou další možnosti snížení nákladů na energie ve firmě, to se dozvíte na stránkách společnosti GT Energy s.r.o., jež se v oblasti dodávek úsporných řešení pro firmy pohybuje od roku 1991, viz https://www.gt-energy.cz.

Zdroj obrázku: Konrad Kozaczuk / Shutterstock.com

Zadavatel

-