Náklady na provoz tepelného čerpadla – jaká je skutečnost?

Vyplatí se tepelná čerpadla i bez dotace od státu, navíc v době klesajících cen energetických komodit? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Tepelná čerpadla byla i před rokem 2021, tj. období velmi nízkých cen energetických komodit, jako jsou například zemní plyn, uhlí, dřevo apod., nejúspornějším zdrojem tepla, konkrétně se jednalo o tepelná čerpadla typu země/voda, viz toto porovnání na webu Tzb-info.cz. I pokud by ceny energetických komodit klesly znovu úrovně z let 2015 – 2021, které byly historicky silně podprůměrné, tepelná čerpadla se stále vyplatí. Toto samozřejmě platí za podmínky, že majitel nemovitosti:

  • zvolí vhodný typ tepelného čerpadla,
  • v rámci dané kategorie zvolí tepelné čerpadlo s vysokým topným faktorem,
  • zvolí správný typ instalace tepelného čerpadla,
  • bude provádět pravidelný servis tepelného čerpadla (s náklady na něj naopak porovnání webu tzb-info.cz počítá).

Tepelné čerpadlo se vyplatí i bez příspěvku od státu

Jak již bylo naznačeno výše, na pořízení tepelného čerpadla lze získat příspěvek od státu, ten je možné odečíst z porovnání na webu tzb-info.cz, které s ním při výpočtech nepočítá.

Získejte garanci nízkých nákladů na teplo

Tepelná čerpadla mají velmi vysokou efektivitu provozu udávanou ukazatelem COP (topný faktor) případně SCOP (sezónní topný faktor zohledňující náklady na provoz v průběhu celého roku), kdy dokáží vyrobit i sedminásobek energie potřebné k provozu. Teplo pak tepelná čerpadla získávají z venkovního vzduchu či geotermálního tepla, tj. komodit, jež jsou k dispozici v neomezeném množství zdarma, díky čemuž tepelná čerpadla nabízí jistotu nízkých nákladů na teplo.

S ohledem na fakt, že se jedná o podporovaný typ vytápění, tepelným čerpadlům v dohledné době nehrozí omezování či zákaz používání tak, jak je tomu právě u kotlů na zemní plyn, uhlí či dřevo.

Zdroj obrázku: romaset / stock.adobe.com

Zadavatel

-