Záruka na tepelná čerpadla – co opravdu nabízí a kolik stojí?

Říkáte si „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“? Pozor na fakt, že prodloužené záruky tepelného čerpadla mohou být čímkoliv jen ne oním vrabcem. V případě, že vám dodavatel tepelného čerpadla nabízí prodloužené záruky, je vhodné se ptát…

Bohužel dochází i k situacím, kdy prodejce tepelného čerpadla slíbí záruku, které následně není schopen dostát. Zároveň, na jednotlivé části tepelného čerpadla se mohou vztahovat různé záruky. Ještě před podpisem kupní smlouvy je tedy vhodné si ujasnit několik důležitých faktů…

Kdo záruku poskytuje?

Nabízí záruku výrobce či dovozce tepelného čerpadla, nebo „pouze“ prodejce? Zatímco v prvních dvou případech máte jistotu toho, že poskytovatel záruky je schopen svým závazkům dostát, v posledním případě to tak není. To ale neznamená, že jakákoliv záruka poskytnutá obchodníkem je a priori špatná, je dobré si zjistit:

  • zkušenosti s uplatňováním záruk od stávajících klientů obchodníka,
  • informace o tom, na co všechno a za jakých podmínek záruka platí.

Čím je záruka podmíněna?

Nejčastěji se setkáte s těmito typy záruk.

  • Základní dvouletá záruka platná po dobu 24 měsíců od uvedení čerpadla do provozu. Tato záruka se vztahuje na veškeré komponenty čerpadla, její uplatnění upravuje občanský zákoník. 
  • Plná prodloužená záruka poskytována zpravidla na dobu 1–3 let po ukončení základní dvouleté záruční lhůty. Tato záruka většinou kryje náklady na vadný díl a jeho výměnu. Nicméně, podmínky uplatnění záruky již neupravuje zákon, ale smlouva uzavřená s dodavatelem tepelného čerpadla. Setkat se můžete například i s tím, že plná prodloužená záruka je podmíněna koupením další služby, typicky preventivních prohlídek.
  • Materiálová prodloužená záruka poskytována opět dodavatelem tepelného čerpadla, nejčastěji kryjící závady kompresoru, i zde se záruka vztahuje na výměnu, instalaci a dopravu náhradního dílu. Stejně jako v případě plné prodloužené záruky, i zde je vhodné si ve smluvních podmínkách informovat o rozsahu a podmínkách tohoto typu záruky.

Kolik záruka stojí?

S výjimkou zákonné dvouleté záruky, u zbývajících typů nabízených záruk se můžete setkat, jak již bylo uvedeno výše, s požadavkem na dokoupení doplňkových služeb, např. pravidelných preventivních / kontrolních prohlídek. Tato služba je přitom zpoplatněná a náklady na ni se mohou snadno vyšplhat do řádu desítek tisíc korun. V tomto případě tedy nezískáváte prodlouženou záruku zdarma, platíte ji právě prostřednictvím doplňkových služeb, kdy jejich neodebrání bude pravděpodobně znamenat zánik této záruky.

Zdroj obrázku: Alexxxey / Shutterstock.com

Zadavatel

-