Daňový kalendář pro začátečníky – 1. kvartál 2019

Máte za sebou první rok vaší podnikatelské činnosti? Pak se právě vám blíží vaše první daňové přiznání. Znamená to celou řadu nových povinností, které není radno zanedbávat. Abyste se v celé problematice lépe zorientovali, máme pro vás jednoduchý přehled toho, co vás čeká v prvním kvartálu roku 2019.


ilustrační foto: Pixabay.com – nattanan23

LEDEN
Přiznání k silniční dani za rok 2018
Tato daň se vztahuje na všechna vozidla, která jsou využívána k podnikání, ať u k dopravě osob, nebo materiálu. Za platbu této daně zodpovídá provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozu.

Samotná sazba daně se pak liší podle účelu vozidla. U osobního automobilu je stěžejní obsah motoru, u nákladních vozů je důležitá celková hmotnost vozidla a počet náprav.

U silniční daně můžete také uplatnit speciální slevu, která se odvíjí od data registrace vozidla:

  • První 3 roky od registrace – sleva 48 %
  • – 6. rok od registrace – sleva 40 %
  • – 9. rok od registrace – sleva 25 %

Daň z nemovitých věcí
Pokud jste ještě před začátkem vašeho podnikání vlastnili nějakou nemovitost, pak tuto daň velmi dobře znáte. Pokud jste ale nemovitost pořídili v souvislosti se svým podnikáním, bude pro vás tato daň novinkou. Daň spojuje dohromady daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.

Daň se vztahuje na všechny nemovité věci – pozemky, stavby, byty – které se nacházejí na území České Republiky. O těchto nemovitostech musí být záznam v katastru nemovitostí.

Důležité! Přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí je potřeba podat do 31. 1. 2019.

ÚNOR
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Zaměstnavatel, u kterého jste v roce 2018 podepsali prohlášení, provede v roce 2019 zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a rovněž přihlédne k nezdanitelným částkám a slevám na dani, které je možné uplatňovat pouze zpětně za dané zdaňovací období.

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
V případě, že váš poslední zaměstnavatel zanikl bez právního nástupce, můžete jako jeho bývalý zaměstnanec požádat o roční zúčtování správce daně (finanční úřad).

Důležité! Prohlášení poplatníka a podání žádosti správci daně je potřeba učinit do 15. 2. 2019.

BŘEZEN
Přiznání k dani z příjmů za rok 2018

Podání přiznání k dani z příjmů za rok 2018. Daňové přiznání musí podávat každý, kdo podniká v jakémkoliv rozsahu ale i další fyzické osoby, dále pak téměř všechny právnické osoby.

V rámci daňového přiznání dochází ke zpracování přehledu celého vašeho výdělku a zohledňují se také vaše tzv. daňově uznatelné náklady, ať už konkrétně vyčíslené nebo formou paušálu. Uplatňujete různé slevy, popř. osvobození. Spolu s přiznáním předkládáte mnohá potvrzení. Z čistého příjmu pak dochází k výpočtu daně ale také sociálního a zdravotního pojištění.

Důležité! Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 se podává nejpozději 1. 4. 2019.

Pokud vás zajímá, co vás bude čekat dál, nebo jaké jsou povinnosti větších firem, určitě pro vás bude zajímavé projít si kompletní daňový kalendář.

Zadavatel

-