Není vám lhostejné, kolik vaše domácnost platí za teplo?

Skokově rostoucí ceny elektřiny, zemního plynu, jež se následně nezbytně nutně projeví do cen zboží a služeb. Kombinace zvýšené závislosti na obnovitelných zdrojích energií, omezování využívání uhelných elektráren, celkově podfinancovaná a zanedbaná část energetické soustavy využívající fosilní paliva. To jsou faktory, které budou v příštích měsících zvyšovat provozní náklady domácností. Stejně tak, jak umíme v oblasti energetiky popsat stávající problémy, známe i jejich řešení pro domácnosti.

Jsou jím tepelná čerpadla, obnovitelný zdroj energie, jehož rozšíření podporují jednotlivé státy Evropské unie, např. dotacemi na pořízení. Tepelná čerpadla v sobě kloubí výhody obnovitelných zdrojů energií a zároveň u nich nenajdeme jejich nevýhody. 

Vývoj ceny zemního plynu na burze ve Velké Británii

Zdroj: Zdroj: https://tradingeconomics.com/commodity/uk-natural-gas

Zároveň, tepelná čerpadla jsou připravena pomoc domácnostem čelit dalšímu růstu cen, v extrémním případě i nedostatku, energií. Konkrétně, s tepelnými čerpadly získáte zdroj tepla, který:

  • Odebírá energii pro výrobu tepla či teplé vody ze svého okolí, konkrétně venkovního vzduchu či geotermální energie. Oba zdroje jsou k dispozici prakticky bez omezení bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky, čímž se tepelná čerpadla liší od solárních panelů či větrných elektráren.
  • Má nejnižší provozní náklady v porovnání se zemním plynem,  uhlím, dřevem, biomasou apod., přičemž toto platilo i v době nízkých cen těchto paliv.
  • Umožňuje dlouhodobé plánování nákladů tak, jak jsou venkovní vzduch i geotermální energie k dispozici zdarma.
  • Nabízí potenciál dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu.

Kromě toho, že jsou dlouhodobě podporována příspěvky na pořízení a vyhýbají se jim regulace či zákazy užívání, jsou také zdrojem, které v USA pomohly mírnit dopady energetické krize z února toho roku, kdy se z důvodů, které nyní pozorujeme v Evropě, ocitlo v mrazu a chladu několik regionů USA. Jsou to právě tepelná čerpadla, kterým USA chtějí předcházet podobné situaci.

V Evropě roste trh s tepelnými čerpadly, měřeno počtem prodaných kusů, již od roku 2012, v brzké budoucnosti lze očekávat nejen pokračování tohoto trendu, ale i jeho zrychlení. Již dnes najdeme tepelná čerpadla v každé druhé novostavbě v Německu, jako hlavní zdroj tepla a teplé vody pro celé městské čtvrti či města v Holandsku, Francii, Itálii, Velké Británii či Skandinávii.

Graf vývoje prodejů tepelných čerpadel v členských zemích EHPA

Pokud vám tedy není lhostejné kolik vynakládáte na teplo a teplou vodu, případně jestli má energií dostatek, začněte se ještě dnes zajímat o možnosti využití tepelných čerpadel ve vaší domácnosti.

Zdroj obrázku: Benjamin Nothdurft / Shutterstock.com

Zadavatel

-